Sp.a heeft al 3.000 huisbezoeken op de teller

Voorzitster Kelly Verheyen met schepenen Hannes Anaf en Peter Segers.
Jef Van Nooten Voorzitster Kelly Verheyen met schepenen Hannes Anaf en Peter Segers.
De socialisten in Turnhout willen hun verkiezingsprogramma samen met de inwoners vorm geven. Ze deden al 3.000 huisbezoeken om inwoners te bevragen over hun wijk. De komende weken kunnen burgers ook mee nadenken over de thema's kindvriendelijkheid, armoede en multiculturaliteit.

Sp.a in Turnhout begon een half jaar geleden met huisbezoeken in de verschillende wijken in de stad. Al aan 3.000 gezinnen werd gevraagd wat ze leuk en minder leuk vinden aan hun wijk. "We weten nu wat er bij de Turnhoutenaren leeft op wijkniveau. Maar we willen ook hun standpunt kunnen op vlak van enkele ruimere thema's", zegt lijsttrekker Hannes Anaf.

Brainstormen

Onder de noemer 'Toekomstlinks' worden drie debatavonden georganiseerd. Daarbij komt telkens een expert aan het woord over een bepaald thema. Nadien wordt er samen met burgers gebrainstormd tijdens workhops. "Op basis daarvan willen we voor die thema's voorstellen voor Turnhout uitwerken", zegt schepen Peter Segers.


Op zaterdag 5 mei is er een sessie over kindvriendelijkheid. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen komt dan spreken. Op 22 mei is armoede het thema, met Wim Van Lancker als armoedespecialist. "Voor een socialistische partij is armoede één van onze prioriteiten. We willen van de burgers horen wat we lokaal kunnen doen om de armoedeproblematiek in onze stad kunnen verbeteren." De derde debatavond op 4 juni gaat over multiculturaliteit, met Louis Tobback als spreker.


 (JVN)