Middeneiland en nieuwe bushaltes aan crematorium

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start maandag met de aanleg van een middeneiland ter hoogte van het crematorium in Turnhout. Zwakke weggebruikers kunnen zo in twee keer de Steenweg op Merksplas (N124) oversteken. Tegelijk worden ook de bushavens vernieuwd.


In 2013 keurde de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid het dossier al goed. Maandag 10 september begint een aannemer eraan. Het einde van de werken is voorzien voor 19 oktober. Door de vernieuwing van de bushavens zullen bussen van vervoersmaatschappij De Lijn voortaan gewoon op de weg stoppen om reizigers in- of uit te laten stappen.


De geplande wegenwerken zullen de nodige verkeershinder met zich meebrengen. Automobilisten moeten geen omleiding volgen, maar mogen zich wel aan files verwachten ter hoogte van de tijdelijke verkeerslichten. "De werken op de N124 worden gefaseerd uitgevoerd", zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers. "Er zal telkens slechts één rijstrook worden ingenomen als werfzone, zodat het doorgaand verkeer steeds beurtelings over één rijstrook kan passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. De doorgang via de fietspaden blijft steeds mogelijk. De bushaltes worden tijdelijk verderop geplaatst, op een beperkte maar veilige afstand van de werfzone." (JVN)