Bouw nieuwe bib start in 2019

JAAR VERTRAGING DOOR TE DURE OFFERTES

Een maquette van de nieuwe bib, die tussen de Warande en Het Kasteeltje komt te liggen.
Foto Ton Wiggenraad Een maquette van de nieuwe bib, die tussen de Warande en Het Kasteeltje komt te liggen.
Het stadsbestuur van Turnhout verwacht dat de bouw van de nieuwe bib aan de Warande in het voorjaar van 2019 kan beginnen. Het project liep vertraging op door té dure offertes. "Er zijn nieuwe prijsoffertes binnen", zegt schepen Marc Boogers.

Volgens de vooropgestelde timing had de bouw van de nieuwe bibliotheek en het Stadsarchief begin dit jaar al gestart moeten zijn, op de ruimte tussen de Warande en het Kasteeltje. Het dossier liep wat vertraging en bij de aanbesteding liep het helemaal mis. De prijsoffertes die de stad binnen kreeg van aannemers lagen tot 30 procent boven het budget van 5 miljoen euro. Daarom werd een nieuwe procedure opgestart met een aantal aangepaste voorwaarden. Met succes, want nu kreeg de stad wel prijsoffertes binnen die binnen het budget vallen. "Het bouwproject kan opnieuw worden gestart. De periode van de aanbesteding is afgesloten, nieuwe prijsoffertes zijn binnen. Momenteel voeren de stedelijke diensten nog een administratief en rekenkundig nazicht uit, maar de prognose is goed. De bedragen van de meest voordelige bieders blijven onder het geraamde bedrag", zegt schepen voor Bibliotheek Marc Boogers. "Tegen het einde van het jaar verwachten we de gunning af te ronden, de bouw kan dan echt van start gaan begin 2019."


Het bouwproject loopt zo een jaar vertraging op, maar financieel gezien had de stad geen andere keuze. "Het stadsbestuur besliste toen om het dossier te splitsen in vier percelen: ruwbouw en afwerking, verwarming en sanitair, elektriciteit, en lift", aldus nog Marc Boogers.

Geen cinemazaaltje

"Daarnaast keurde de gemeenteraad in mei een aantal aanpassingen goed in de bouwplannen. De belangrijkste ingrepen waren dat de bouw van het cinemazaaltje werd geschrapt en dat een aantal keuzes in materialen en uitvoering werden herbekeken. Aan het concept en de uitbreiding van het gebouw werd echter niet geraakt. De volledige ruimte zal nog steeds worden benut zoals dat in het ontwerp is uitgetekend. In een nieuwe planning wordt ernaar gestreefd om met de werken te starten begin 2019, zodat de uiteindelijke verhuis van bibliotheek en stadsarchief zal kunnen plaatsvinden einde 2020."


Door renovatiewerken verhuisde de bib in Turnhout in 2010 van haar vertrouwde locatie in de Warande naar de tweede verdieping van het Sint-Victor in de Kasteeldreef.


Een verhuis die niet zonder gevolgen bleef, want van de 14.000 leden die de bibliotheek nog telde in 2009 (vlak voor de verhuis) bleven er eind 2016 nog maar 10.000 over, ofwel een daling van 28,5%. Daarom besliste het stadsbestuur eind 2016 om de bib versneld terug te laten keren naar de Warande. Aanvankelijk was de terugkeer pas voor 2023 gepland.