Gemeente werkt aan regularisering drie gemeenschaps- voorzieningen

De gemeente houdt op donderdag 22 februari een infomoment over het nieuwe 'Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Gemeenschapsvoorzieningen'. Tijdens een infomoment van 17 tot 19 uur in het gemeentehuis worden via infopanelen de belangrijkste aspecten toegelicht.

Het RUP moet het mogelijk maken drie historisch gegroeide, maar zonevreemd gelegen gemeenschapsvoorzieningen in regel te stellen. Het gaat om Zorgcluster Damiaan en Huize De Veuster in Ninde. Het grootste gedeelte van de woonvoorziening en het geriatrisch centrum bevindt zich in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en zijn dus zonevreemd gelegen. Dat is ook het geval voor de gemeentelijke loods langs de Geetsvondelstraat in Baal die in woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied geen uitbreidingsmogelijkheden meer kent. Dat geldt ook voor de site Siddartha vzw langs de Bonten Osstraat in Baal, die in agrarisch gebied is gelegen. Nog gedurende de hele participatieronde, tot en met 5 april, zijn de start- en procesnota's te vinden op de gemeentelijke website en liggen ze ter inzage bij de Bouwdienst in het gemeentehuis. Eventuele opmerkingen kunnen via het online formulier, schriftelijk of via een aangetekend schrijven worden overgemaakt aan de Bouwdienst. Deze opmerkingen hebben echter niet de waarde van een bezwaarschrift. Bezwaren kunnen pas later in de procedure tijdens het openbaar onderzoek geformuleerd worden.


(SPK)