Politie betrapt truckers

De politie Kouter heeft gisterochtend in Torhout op twee plaatsen zwaar vervoer gecontroleerd. In de Roeselaarseweg werden tien vrachtwagens gecontroleerd en drie onmiddellijke inningen gedaan voor inbreuken op de rij- en rusttijden. Dat was ook eenmaal het geval bij een zelfde actie in de Oostendestraat, waar nog eens acht trucks werden gecontroleerd. Daar waren nog inningen voor inbreuken op de tachograaf, de ladeverzekering en technische eisen. (JHM)