Overstromingsgebied moet water 't Hoge opvangen

De verbreding van de Makeveldbeek is intussen bezig.
Proot De verbreding van de Makeveldbeek is intussen bezig.

In de Makeveldstraat en Hillestraat in Torhout is gestart met de verbreding van de Makeveldbeek. Het gecontroleerd overstromingsgebied moet het water dat van de helling 't Hoge neerwaarts stroomt, helpen opvangen. "Nu worden we bij hevige regenval met wateroverlast geconfronteerd, onder meer in de Hillestraat, maar ook in de lager gelegen gebieden. Dat was onder meer het geval in de zomer van 2012, toen onze stad wateroverlast kende. Het water gaat immers verder naar beneden richting Noordlaan en centrum van Torhout. Als we dat regenwater hoger al kunnen opvangen, moeten de problemen voor het centrum ook verminderen", zegt schepen van Waterbeheer Hans Blomme (CD&V). De aanleg van het gebied is volop aan de gang. Later volgt nog een aantal ingrepen aan de waterlopen ten noorden van de Oostendestraat. De stad Torhout krijgt voor de aanleg financiële steun van de provincie. De verwerving van de gronden kostte 75.000 euro, de werken zelf worden begroot op 280.000 euro. (BHT)