95 nieuwe woningen verspreid in de stad

Er komen de volgende maanden 95 woningen bij in Torhout, verspreid over de wijken Don Bosco, Torhout-Oost, Wijnendale en het centrum. Het gaat om 54 eengezinswoningen en 41 appartementen. Don Bosco krijgt verhoudingsgewijs de meeste nieuwe woningen. Sociale bouwmaatschappij De Mandel plant er 25 nieuwe appartementen en vijf woningen in de Pastoriestraat. Langs de Molenstraat, op een nog onbebouwd terrein, komen er 10 nieuwe woningen bij. In Wijnendale is er plaats voor 18 woningen en 16 appartementen tussen de Consciencestraat en de Bliekstraat. De Leiestraat wordt verlengd, waardoor er 5 nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. In het centrum van de stad, op het terrein van het voormalige restaurant d'Oude Scheure, is plaats voor 16 woningen. (BHT)