Veiligere en propere schoolomgevingen

De omgeving aan scholencampus Sint- Jan is heringericht en veiliger gemaakt. Het is één van de acht basisscholen in de stad en dorpen bij Tongeren waar werken zijn uitgevoerd voor een gevoelige opwaardering van het openbaar domein aan de schoolpoorten. "Hieraan spendeerden we tot nu toe al een miljoen euro", laat schepen van Onderwijs Jos Schouterden weten. "Er zijn onder meer nieuwe stoepen, wegversmallingen, oversteekplaatsen en fietssuggestiestroken aangelegd ter hoogte van de acht scholen", aldus nog de schepen. Voorts werden ook nog 'octopuspalen' geplaatst. En bij de start van het nieuwe schooljaar kreeg de schoolomgeving een extra reinigingsbeurt. (LXB)