Vriendschapsbandjes tegen pestgedrag

De leerlingen van PISO werden geconfronteerd met de gevolgen van pestgedrag.
Foto Bollen De leerlingen van PISO werden geconfronteerd met de gevolgen van pestgedrag.

In de provinciale school PISO vond een antipestdag plaats voor de eerstejaarsleerlingen van de school. "We beginnen onmiddellijk bij het eerste middelbaar omdat leerlingen er zo van bij de start mee geconfronteerd worden" zegt directeur Paulette Wouters. In de voormiddag volgden de leerlingen verschillende workshops. In de namiddag keken de eerstejaars naar de film "Cyberbully" en volgde nog een bespreking. In het computerlokaal kregen de leerlingen uitleg over cyberpesten. "Eerst werden filmpjes getoond op facebook die er zelfs toe geleid hebben dat jongeren zelfmoord pleegden. Dan logde de lerares in bij kinderen uit de klas die geen beveiligd profiel hadden. Zowel foto's als Messenger boodschappen waren absoluut niet beschermd en konden door iedereen opgevraagd worden. Daarna leerden ze hoe ze hun account konden beveiligen". In een ander lokaal leerden de leerlingen vriendschapsbandjes maken. Ze mochten ook kiezen aan wie ze het bandje gaven. Vriendschapsbanden, want wie niet pest of gepest wordt, die heeft vrienden. (HCH)