Voorstel om gevaarlijke rotonde veiliger te maken

Naar aanleiding van het groot aantal ongevallen op de rotonde aan de Hannuitsesteenweg, heeft Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester Katrien Partyka (CD&V) gevraagd aan minister Ben Weyts (N-VA) of hij aanpassingen gaat laten doen om de rotonde veiliger te maken. In zijn antwoord zegt Weyts dat hij geen recente cijfers heeft over het aantal ongevallen maar wel op de hoogte is. Er is namelijk een voorstel om de twee rijstroken richting rotonde ver voor de rotonde naar één rijstrook te brengen. Parallel hiermee wordt de toegelaten snelheid systematisch verlaagd richting rotonde van 70 naar 50 kilometer per uur. Partyka zal in het oog houden hoe dit voorstel vorm zal krijgen. (VDT)