Voordracht over slapen

Op donderdag 7 september om 14 uur wordt er een voordracht over slapen door S-Plus ingericht, in LDC Huize Nazareth, aan het Goetsenhovenplein in Goetsenhoven. Je komt er alles te weten over slapen, slaapproblemen, slaaphygiëne en slaapmiddelen. Na een theoretische inleiding volgt een quiz. Deze uiteenzetting is gratis. Info: 016/30.17.95 (HCH)