Tentoonstelling Terra Award

Via een ontwerpend onderzoekstraject wilt Atelier X weten hoe met de stad Tienen de stap te zetten van een socio-economische stad naar een socio-ecologische stad. Een stad waar de nadruk verschuift van massaconsumptie naar een gedeelde stadssamenleving. Vanuit de eigen kleigrond en de lokale bronnen en ambachten wordt er gezocht naar nieuwe ruimtelijke oplossingen voor de 52 historische stadsbouwblokken. Dit doet Atelier X aan de hand van ruimtelijke installaties, workshops, debatten en gesprekken. In september is Atelier X gastheer voor de internationale tentoonstelling TERRA Award en de lezingenreeks: Materials door BC architects, Zwerfruimte door RE-ST- Kempenlab door AR-TUR. De tentoonstelling loopt van 7 september tot 7 oktober in het Oud College aan de Broekstraat 31, telkens open van woensdag tot zondag van 14 tot 17 uur. Toegang vrij. Op 21 september volgt de eerste lezing door architect Nicolas Coeckelberghs. (HCH)