Strengere fuifregels én gratis water

STAD ONDERNEEMT ACTIE TEGEN ALCOHOLMISBRUIK BIJ JONGEREN

Jongeren gaan uit de bol op een fuif. Dit beeld is voor alle duidelijkheid louter illustratief.
Foto Bollen Jongeren gaan uit de bol op een fuif. Dit beeld is voor alle duidelijkheid louter illustratief.
In de nasleep van het incident waarbij een 13-jarig meisje na een fuif in Torhout in het ziekenhuis belandde met 2,8 promille in het bloed, komen er maatregelen in Tienen. "Het fuifreglement wordt strenger, en er komt een preventiecampagne en een gesprek met de politie", zegt Nicky Martens, voorzitster van de jeugdraad.

Het stadsbestuur van Tienen wil het probleem bespreekbaar maken en aanpakken in samenwerking met jongeren, de jeugdraad en de jeugdverenigingen. "Alcoholmisbruik bij tieners is een maatschappelijk fenomeen", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "In het verleden hebben we ook bij ons al gevallen gezien van alcoholintoxicatie bij minderjarigen. De organisatoren van het evenement waar dat toen gebeurde, kregen een preventieplan opgelegd. Aan de jeugdraad werd gevraagd om actie te ondernemen, samen met de jeugdverenigingen. Dit probleem moet bespreekbaar en aangepakt worden."


"Het 'bingedrinken' is iets wat we ook bij de Tiense jeugd zien", knikt Nicky Martens van de jeugdraad. "Op verschillende fuiven worden de organisatoren geconfronteerd met feestvierders die vooraf - soms zelfs net aan de ingang - flessen sterkedrank leegdrinken om 'in the mood' te komen, en minder geld te moeten uitgeven op de fuif zelf. Het gevolg is enorme overlast. Steeds vaker zien organisatoren zich genoodzaakt om ouders van jongeren op te bellen omdat hun kinderen onwel geworden zijn. In ernstige gevallen is er geen andere keuze dan de hulpdiensten in te schakelen."

In=in, out=out

Binnen de jeugdraad wordt er al enige tijd aan oplossingen gewerkt. Verenigingen die fuiven organiseren, waren ook vragende partij. Zij merken dat alcoholmisbruik aan een hoog tempo uit de hand aan het lopen is, en dat de schuld steeds vaker in hun schoenen geschoven wordt. "Vandaar dat we nu een werkgroep opgericht hebben, met daarin het bestuur van de jeugdraad en organisatoren van fuiven", zegt schepen van Jeugd Gijsbrecht Huts (N-VA). "Een strenger fuifreglement is aan de orde. Zo moet overal een 'in=in, out=out'-principe gehanteerd worden. Zo krijgen fuifgangers niet de kans om weer naar buiten te gaan en elders, bijvoorbeeld in een nachtwinkel, nog drank te kopen. Voorts moet er op elke fuif gratis water aangeboden worden en moeten stewards - naast een controle door securitymedewerkers aan de ingang - in de zaal zelf grondig toezicht houden en mensen durven verwijderen."Video