Stadsbraderie

Op zaterdag 16 juni organiseert handelaarsvereniging Kwixx een stadsbraderie. Hiervoor worden de Leuvensestraat, Kalkmarkt, Nieuwstraat, Hennemarkt en de Beauduinstraat parkeer-en verkeersvrij gemaakt van 7 tot 20 uur. De Oude Vestenstraat, Violetstraat en Oude Leuvensestraat worden doodlopend ter hoogte van de Leuvensestraat. Plaatselijk wordt hier tweerichtingsverkeer toegelaten. (VDT)