Stadhuis onder duivenstront

HONDERDEN KILO'S VOGELPOEP OP ZOLDER

Schepen Katrien Partyka in de raadszaal van het stadhuis, waar onlangs een stuk van het plafond naar beneden viel.
Bollen Schepen Katrien Partyka in de raadszaal van het stadhuis, waar onlangs een stuk van het plafond naar beneden viel.
De zolder van het stadhuis van Tienen is een paradijs voor duiven. Toen men die wilde betreden om de stabiliteit van het dak te onderzoeken, moesten er eerst honderden kilo's duivenstront geruimd worden.

Enkele weken geleden viel er een stuk bepleistering van het plafond van de raadszaal plots naar beneden. Een lek in het dak bleek de schuldige. Er werd een stelling geplaatst in de raadszaal die verder ontruimd werd uit veiligheid. De stabiliteit van het dak en vloer moest nagegaan worden en de stad stelde een architectenbureau aan. Maar voor men de dakconstructie en zoldering kon onderzoeken, moest heel wat duivenpoep geruimd.


"Toen de zolder werd betreden, bleek het een aards paradijs voor duiven te zijn", zegt schepen Katrien Partyka. "De zolder van het stadhuis is eigenlijk jarenlang niet echt in gebruik. Het gebouw is van 1700. De dakgoot blijkt een 'keulse' goot te zijn, die loopt dus onafgeschermd onder het dak door, waardoor duiven dus vrij in en uit kunnen met alle gevolgen van dien." De hulp van enkele arbeiders van IGO Leuven werd ingeroepen om de troep van de zoldervloer te ruimen zodat inspectie van balken en constructie kan plaatsvinden. "Er werd wel een hele hoop troep naar beneden gehaald, ongeveer 300 zakjes van 20 liter, maximaal enkele honderden kilo's, maar zeker géén 10 ton waarvan men gisteren plots van sprak." De volgende dagen zal men dus nog de zoldering en balken verder schoon maken en daarna kan het architectenbureau de situatie verder onderzoeken. De eerste bevindingen over de stabiliteit van het dak zijn hoopgevend. "Het gebouw werd half 18de eeuw door de stad aangekocht en in 1840 werd het wat verbouwd. De constructie van het dak en van de zoldervloer die in de vorm van een ton is, is er vrij goed aan toe. De stabiliteit is geen probleem, wel moet het hout een behandeling krijgen. We lieten ook in een keer de stabiliteit van de vloer van de raadszaal nagaan en ook hier blijkt dat de oorspronkelijke eiken balken in erg goede staat zijn. Enkel de uitbouw, het balkon, dat er in de 19de eeuw kwam, is niet van eiken constructie, maar van den. Die heeft ook een behandeling nodig, maar dat gaat over een strook van 1 meter. Bij de onderhoudswerken zullen we alle openingen en spleten van de zoldering en dak wel laten dicht maken, zodat duiven toekomstgericht geen feestjes meer op het stadhuis kunnen bouwen. Voorlopig blijven de stellingen in de raadszaal uit veiligheid wel staan, maar mogelijk vindt de gemeenteraad er later deze maand wel in plaats. Die zaal zal voorlopig nog wel terug in gebruik worden genomen, maar niet zo intensief totdat alle nodige herstellingen achter de rug zijn."

De resten van de honderden kilo's duivenstront op de zolder zijn na het opruimen nog merkbaar.
Bollen De resten van de honderden kilo's duivenstront op de zolder zijn na het opruimen nog merkbaar.