Stad ruimt grachten tegen wateroverlast

Het ruimen van de grachten is intussen gestart.
Foto Bollen Het ruimen van de grachten is intussen gestart.

Om de wateroverlastproblematiek in te dijken, laat de stad Tienen dit jaar nog vijftien kilometer aan grachten ruimen. Speciale aandacht gaat naar plaatsen die regelmatig met wateroverlast te kampen hebben. De stad heeft deze watergevoelige punten in kaart gebracht, mede dankzij de meldingen van burgers die binnenkwamen via het e-mailadres wateroverlast@tienen.be. "De firma Schots start vandaag al met de ruiming", zegt schepen van Openbare Werken Katrien Partyka. "Hierbij zullen ook de wanden van de grachten verstevigd worden." De stad zal ook de komende jaren extra middelen vrijmaken voor ruiming van grachten. "Uiteraard wordt er ook, via de provincie Vlaams-Brabant, ingezet op het sensibiliseren van de landbouwers", aldus schepen Partyka.


"Daarnaast werd een permanentieploeg bij de technische dienst opgericht voor snelle ondersteuning bij wateroverlast." (VDT)