Quiz for life

Twee Tiense quizploegen, Insomnia en Anoniem, organiseren samen een benefietquiz voor Music for Life, op zaterdag 16 september om 20 uur in zaal Manège. De opbrengst wordt integraal aan vzw Huis in de Stad geschonken. Elke ploeg mag uit maximum 5 leden bestaan. De quiz is toegankelijk voor een ruim deelnemerspubliek, gelegenheidsquizzers en meer geroutineerde . Momenteel zijn er 35 ploegen ingeschreven, maar er is ruimte voldoende om dit aantal te verdubbelen. Inschrijven via Etienne.christens@ huisindestad.be (HCH)