PISO-leerlingen leren verstandig omgaan met sociale media

De leerlingen luisteren geboeid naar de uitleg van Filip Bourgeois over sociale media.
Foto Bollen De leerlingen luisteren geboeid naar de uitleg van Filip Bourgeois over sociale media.
In het PISO heeft Filip Bourgeois een lezing gehouden over mediawijsheid en cyberpesten. " Het is belangrijk dat onze leerlingen de gevaren leren kennen en inzien wat de gevolgen zijn van pesten via sociale media", zegt directeur Paulette Wouters.

Bij de derde graad werd het accent gelegd op voorzichtigheid in verband met hun toekomstige sollicitaties. "Personeelsdiensten googelen immers naar gegevens over sollicitanten. Wie op Facebook negatieve uitspraken heeft over vreemdelingen, en achteraf gaat solliciteren als chauffeur bij de Lijn, gaat daar problemen mee krijgen. Bij de andere graden legden we het accent vooral op het cyberpesten en op online privacy", aldus lerares Suzy Bex.


De leerlingen waren enthousiast over de informatie. "Op Facebook wordt soms gedreigd, gepest of gestalkt. Vandaag hebben we geleerd dat je alles kan blokkeren of naar de politie kan stappen. Pestgedrag, racistische of seksistische uitspraken rapporteren we voortaan aan Facebook", aldus de leerlingen. (HCH)