Parkeervakken Breugelhof

Door de heraanleg van de Vesten zijn de parkeerplaatsen voor het appartementsgebouw Residentie Breugelhof verdwenen. "Dat gebouw telt 146 woongelegenheden. Het spreekt voor zich dat de afschaffing van die parkings problemen met zich meebrengt voor dokters, kinesisten en thuisverplegers op bezoek", aldus gemeenteraadslid Patrick Grootjans (Tienen Plus). "We vragen dan ook aan het stadsbestuur om samen met het gewest en eventueel de raad van bestuur van het Breugelhof te bekijken hoe er voor het gebouw twee parkeervakken, uitsluitend bestemd voor medici en paramedici, kunnen afgebakend worden."


Schepen Tom Roovers (Groen) beloofde alvast de mogelijkheden ter plaatse te bekijken.


(VDT)