Oproep niet-Belgische burgers voor registratie als kiezer

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zet de stad Tienen samen met ORBIT vzw en Afrika in Tienen CATI-TAGE vzw actief in op de maatschappelijke en politieke participatie van mensen met een migratieachtergrond. Zij kunnen zich tot 31 juli registreren als kiezer. De registratie kan aan de snelbalie: er moet dus geen afspraak gemaakt worden. Eens geregistreerd als kiezer, geldt de stemplicht. "Om deze burgers in te lichten over het nut van hun stemrecht en de te volgen procedure worden verschillende kanalen aangewend", zegt schepen van Integratie Ine Tombeur (N-VA). "Zo worden de Europese niet-Belgen schriftelijk geïnformeerd. Voor de niet-Europese burgers wordt samengewerkt met de diensten en organisaties die rechtstreeks in contact staan met deze doelgroep." Meer info bij de dienst burgerzaken via verkiezingen@tienen.be (VDT)