Ondergrondse parking op Grote Markt is wellicht niet haalbaar

Open VLD Tienen vraagt een studie over de haalbaarheid van een ondergrondse parking onder de Grote Markt van Tienen. De vraag komt er naar aanleiding van de brainstorming over de mogelijke toekomstige invulling van de Grote Markt. Maar door de drassige ondergrond is het wellicht onmogelijk om er een parkeergarage te bouwen.

De partij wil graag studiewerk zien over de technische en financiële haalbaarheid van een ondergrondse parking op de Grote Markt in Tienen.


"Dit zal toelaten om een autovrije markt te creëren zonder dat er aan de parkeergelegenheid wordt geraakt", zegt fractieleider Bram Delvaux.

Veredelde parking

"Een Grote Markt die geen veredelde parking is, maakt de binnenstad aantrekkelijker. Een kwalitatieve ondergrondse parkeergarage in het centrum zal de handel stimuleren door mensen toe te laten met de auto naar Tienen te komen. Tegelijkertijd wordt ook gewerkt aan het verkeersvrij maken van het centrum. Andere vergelijkbare centrumsteden zijn Tienen hier al in voorgegaan. De stad moet meer ambitie durven te tonen op dit vlak."


Open VLD Tienen vraagt het stadsbestuur om dit voorstel in overweging te nemen. "Wanneer ze dit niet doen, toont ze aan dat het hele participatieverhaal een lege doos is", zegt Ignace Dewael, voorzitter van Open VLD.

Drassige ondergrond

"Een ondergrondse parking op de Markt is technisch en budgettair moeilijk haalbaar", vreest schepen van Openbare Werken, Katrien Partyka (CD&V). "Onze Markt heeft een drassige ondergrond vanwege de 'poel' die er vroeger was. Dat maakt dat de funderingen een bijzonder dure zaak zouden vormen. Daarnaast staat de markt ook vol belangrijke beschermde monumenten. De Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk heeft nu al ernstige stabiliteitsproblemen. Een parking graven vlak naast deze kerk is quasi onmogelijk. Daarnaast vind ik dat bovengronds parkeren op de Markt wel moet kunnen. In de informatierondes waren er voor- en tegenstanders hiervoor. De afweging moet nog verder gemaakt worden."

Kazerneplein

De stad zegt wel nog intensief te zoeken naar investeerders, die een ondergrondse parking willen bouwen in het centrum. Maar die parking zal eerder voorzien worden aan het Kazerneplein. (VDT)