Nieuwe ULM-club opent de deuren

BUURTBEWONERS OVERWEGEN NOG STEEDS KLACHT BIJ RAAD VAN STATE

Minister van Defensie Steven Vandeput (m.) opende de nieuwe club in de loodsen van de vroegere Belgian Air Cadets op het voormailig militair domein.
Bollen Minister van Defensie Steven Vandeput (m.) opende de nieuwe club in de loodsen van de vroegere Belgian Air Cadets op het voormailig militair domein.
In aanwezigheid van minister van Defensie, Steven Vandeput, opende gisteravond de ULM-club in de loodsen van de vroegere Belgian Air Cadets op het voormalig militair domein. Vandaag kan iedereen ook kennismaken met de club tijdens de opendeurdag. "We zullen er alles aan doen om geen hinder voor de omgeving te veroorzaken", belooft Wim Melle.

Het militair domein van Goetsenhoven heeft er een nieuwe vliegclub bij. Zweefvliegclub De Wouw is al jaren actief op dit terrein. ULM komt er nu met haar motorvliegtuigen, lichter dan 450 kilogram, bij. "Onze toestellen maken een derde minder lawaai dan de klassieke sportvliegtuigen. De buurt hoeft dan ook geen schrik te hebben voor geluidsoverlast", zegt Wim Melle.

Raad van State

Tientallen buurtbewoners dienden bezwaar in tegen de milieuvergunning van de club, maar die kwam er uiteindelijk toch, mits een aantal voorwaarden, onder meer rond het aantal vlieguren en de tijdstippen van de vluchten. "Het protest heeft enkel opgeleverd dat de milieuvergunning van beide clubs op 27 december 2018 vervalt en dat ze dan een nieuwe vergunning moeten aanvragen", zegt Roland Deboes die geen fan is van de vliegclubs.


"Zowel De Wouw als ULM zal dus met de buurt rekening moeten houden. Wat het protest nog opgeleverd heeft, is dat De Wouw inspanningen gedaan heeft om de geluidshinder enigszins te beperken. Of we naar de Raad van State stappen, laten we nog in het midden, maar de elementen in de dossiers zijn te uitdagend om het niet te doen. Alleen is het erg duur en omslachtig."

Goed samenleven

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) was ook aanwezig op de opening. "Het vliegveld van Goetsenhoven is opgericht in 1921 en heeft een lange traditie van vliegactiviteiten in Tienen. Voor heel wat Tienenaars is 'Goetsenhoven' dan ook een vertrouwd gegeven. De activiteiten van de nieuwe club sluiten aan bij de activiteiten van De Wouw. Via de milieuvergunning en het overleg met omwonenden proberen we het 'samenleven' goed te laten verlopen en de hinder te beperken."

Schietstand politie

Minister Vandeput wees er op dat Defensie geen eigenaar meer is van het terrein, dat nu onder het departement Financiën valt. "We blijven uiteraard historisch eigenaar en we vinden het dan ook heel sympathiek dat hier een tweede vliegclub wordt gehuisvest. Het terrein biedt nog een veelvoud aan mogelijke invullingen, die de moeite zullen zijn, als er altijd maar overleg met de buurt en met elkaar is." Een van de die toekomstige invullingen is de schietstand van de lokale politiezones. Die zou er volgens burgemeester Partyka weldra komen.

Opendeurdag

Iedereen kan tijdens de opendeurdag vandaag kennismaken met de instructeurs, piloten en technici en hun ULM's, vliegtuigen en zwevers, zowel op de grond als in de lucht. Op de grond kan je ook genieten van versnaperingen, verkoopstanden en een springkasteel. Ook voor wie naar boven kijkt, is er heel wat te beleven. Zo vliegt er een demoteam van de Red Devils van Defensie over en kan je ook genieten van een prachtige tweedekker.