Lessen over Tiens dialect

Het Kommetèèt va Pikke Stijkès heeft voor dit najaar een lessenreeks gepland over het Tiens. Daarmee willen ze de kennis van het dialect weer wat opkrikken. De grens tussen dialect en beschaafd vervaagt en in de plaats komt een soort 'koetervlaams': noch vis noch vlees. Respect voor het dialect verhoogt de kans op een beter Nederlands. De lessen vinden plaats in lokaal 3 van het VTC de Kruisboog aan het Sint-Jorisplein in Tienen op donderdagen 19 oktober, 23 november, 15 januari en 22 februari, telkens om 19.30 uur.


Inschrijven via: gilbert.declercq2@telenet.be, 0494/ 08.46. 33, of 016/81.69.05. (HCH)