Inwoners Houtemstraat en Bunsbeekstraat zijn sluipverkeer beu

De bewoners van de Houtemsestraat en de Bunsbeekstraat klagen over te veel vrachtverkeer in hun straten.

Ze gaven zopas een petitie, ondertekend door dertig gezinnen, af aan het gemeentebestuur, waarmee ze aandringen op maatregelen.


"We kampen hier niet alleen met veel vrachtverkeer, dat de drukte aan de Kabbeeksepoort zo wil vermijden, maar ook met overdreven snelheid, beschadigingen aan het wegdek, het ontbreken van stoepen en schade aan onze woningen." Wat mobiliteit betreft staan er de nodige borden rond snelheids- en tonnagebeperking. Schepen Roovers wil wel bekijken wat er infrastructureel kan gebeuren. "Er komt een versmalling aan het kruispunt van de Bunsbeekstraat met de Houtemstraat. Bijkomende asverschuivingen zouden hun nut hebben, maar het is aan mijn collega-schepen Eddy Poffé om te bekijken welke werken er nog kunnen uitgevoerd worden, naast de reeds voorziene nieuwe voetpaden." (VDT)