Instituut meldt vergeling suikerbieten

Het Koninklijk Belgisch Instituut ter Verbetering van de Biet (KBIVB) heeft vergeling van suikerbieten vastegesteld door gebrek aan vocht. "De hartbladeren blijven klein en sterven af, de oudere bladeren vergelen en worden broos, daarna zwart en sterven af en er komen bruine vlekken op de bladstelen. Het probleem wordt groter door de droogte in de lente en kan verergeren door een te hoge bekalking vlak voor de teelt van bieten", klinkt het bij het Instituut.


Directeur Jan Ingels van de Suikerfabriek heeft echter nog geen weet van problemen. "De stalen die wij genomen hebben dateren van eind augustus, maar het Instituut neemt meer stalen dan wij. Het kan dus zijn dat er op bepaalde plaatsen problemen zijn. Bij ons zijn de vooruitzichten alvast goed: een mooie bietenopbrengst en een goed bietenseizoen. De eerste suikerbieten worden binnengebracht op 11 september en dan start de campagne. De voorbije weken hebben we zeker voldoende regen gezien." Ook landbouwer Jos Steenwinckels uit Outgaarden reageert: "In onze regio zijn de bladeren van de suikerbieten alvast mooi donkergroen. De bieten zelf mogen voor mijn part nog wat verbleken tegen dat ze geoogst worden." (HCH)