Grootjans+Puyneers = Tienen Plus

ONAFHANKELIJK GEMEENTERAADSLID IN ALLIANTIE MET TIENEN+

Danny Puyneers (links) en Patrick Grootjans (rechts) trekken met Tienen Plus naar de kiezer.
Foto Bollen Danny Puyneers (links) en Patrick Grootjans (rechts) trekken met Tienen Plus naar de kiezer.
Patrick Grootjans zorgde gisteren voor een verrassing in de Tiense politiek. Het onafhankelijk gemeenteraadslid gaat naar de verkiezingen in een alliantie onder de naam Tienen Plus. Vandaag bestaat al de Stadspartij Tienen +, aangevoerd door Danny Puyneers. "Met een kleine naamswijziging trekken we nu samen naar de kiezer, met Danny als lijsttrekker en ik als lijstduwer", aldus Grootjans.

In 2016 kondigde Grootjans aan met een nieuwe stadspartij voor de dag te komen bij de komende verkiezingen, maar van dat plan stapt hij nu af. "Door de toename van nieuwe bewegingen en initiatieven is bij mij het besef gegroeid dat een bijkomende partij uit den boze is. Het politieke landschap is al te zeer versnipperd. Een samenwerking vormt de enige oplossing."


In de zomer 2017 werd Grootjans door enkele partijen aangezocht zich bij hen te voegen. "Maar gelet op mijn fundamentele uitgangspunten lag een vergelijk steeds moeilijk. Zo ben en blijf ik een sociaaldemocraat in hart en nieren. Ik ben uiteindelijk niet zelf uit de sp.a gestapt en 'loop dus niet over'. Ik wil ook een project dat dicht bij de mensen staat. Toen onafhankelijk gemeenteraadslid Danny Puyneers, oprichter van de Stadspartij Tienen +, me expliciet vroeg zijn project te komen versterken, bleek al snel een samenwerking mogelijk, omdat er geen onoverbrugbare verschillen in ideeën zijn."


Even werd gedacht aan een kartel onder een volledig nieuwe naam. "Maar is het wel mogelijk zo'n nieuwe naam ingang te doen vinden, zo dicht bij de verkiezingen, vroegen we ons af", aldus Danny en Patrick. "Vandaar dat we overeen zijn gekomen dat we in een alliantie onder de naam Tienen Plus naar de kiezer stappen, en dat met een lijst waarvan we elk met onze achterban de helft van de kandidaten zullen aanleveren. De rangorde zal in gezamenlijk overleg bepaald worden."

Sober beleid

Het verkiezingsprogramma is wel al quasi klaar. "Gezien de zorgwekkende financiële situatie van de stad Tienen gaat Tienen Plus voor een sober beleid zonder kapsones, met in de eerste plaats aandacht voor de kerntaken van de stad, zoals het onderhoud en de verbetering van de infrastructuur, de reinheid van het openbaar domein, de afvalproblematiek, veiligheid, mobiliteit, economie en ecologie. Uiteraard mag ook de 'zachte' sector (cultuur, sport, jeugd, senioren) niet vergeten worden, maar er moet een halt worden toegeroepen aan de politiek van brood en spelen. Ook geldverslindende consultancy-opdrachten zijn uit den boze: de personeelsleden van de stad en het binnenkort geïntegreerde OCMW zijn immers voldoende gekwalificeerd om een modern en adequaat beleid te voeren."