Eén winkelpand op tien staat leeg

CIJFERS ZIJN SLECHTER DAN DIE VAN AARSCHOT OF LEUVEN

Eén van de leegstaande handelspanden in Tienen. Er zijn er zo 58.
Foto Bollen Eén van de leegstaande handelspanden in Tienen. Er zijn er zo 58.
Van de 496 handelspanden binnen de ring van Tienen staan er momenteel 58 leeg, oftewel ruim elf procent. En van die leegstaande panden wachten er zo'n 25 al drie jaar of langer op een nieuwe invulling. Cijfers die zwaarder zijn dan die van Aarschot of Leuven.

Om eigenaars te informeren over de procedure waarmee leegstand in kaart gebracht wordt en de geldende verplichtingen, werd al een infomoment georganiseerd door het intergemeentelijk Woonproject Wonen Tussen Zoet & Zout, in samenwerking met Kom Winkelen In Tienen (KWIXX). Tijdens dat infomoment werd ook dieper ingegaan op de gevolgen van leegstand. Die zijn er enerzijds op financieel vlak voor de eigenaar. Maar er is anderzijds ook de impact op het stadsbeeld, de leefomgeving en de omliggende handel. Het infomoment werd bijgewoond door ongeveer zeventig mensen, onder wie verschillende eigenaars en handelaars.


"We hebben momenteel meer leegstand dan Aarschot of Leuven, maar minder dan Diest", schetst schepen van Stadsherwaardering Jos Mombaers (Tienen Vooruit) de situatie. "Wanneer je de evolutie van die cijfers bekijkt in de periode 2008-2017 blijkt echter wel dat het aantal leegstaande panden proportioneel sneller stijgt in Aarschot en Leuven. Tienen scoort niet goed qua leegstaande handelspanden, maar het is zeker niet dramatisch in vergelijking met andere steden."

Heraanleg Grote Markt

Volgens schepen van Middenstand Wim Bergé (CD&V) kan de leegstand mits enkele ingrepen teruggedrongen worden. Zo denkt hij eerst en vooral aan een kleiner handelscentrum, waardoor leegstaande panden buiten die kern voor andere doeleinden dan handel gebruikt kunnen worden. Voorts ziet hij ook heil in een verfraaiing van het centrum, met onder meer de heraanleg van de Grote Markt, die volgend jaar op de planning staat. En dan moeten onder meer ook extra evenementen en gratis parkeren op bepaalde dagen meer kopers naar het centrum lokken


KWIXX-voorzitter Carlo Joseph benadrukte het belang voor de stad om leegstand aan te pakken. "Leegstand in enkele handelspanden kan al snel een sneeuwbaleffect veroorzaken, en uiteindelijk resulteren in wegkwijnende winkelstraten en een verzwakte handelsfunctie van specifieke buurten. Even rondkijken in Vlaanderen maakt ook meer en meer duidelijk dat te veel detailhandel - en vooral grootschalige verkoopoppervlakten - de rand van de stad of de invalswegen opzoeken. Nieuwe shoppingcentra proberen zelfs de illusie van een nieuwe stad te creëren met esplanades en activiteitenpleinen. En ondertussen brokkelt de oorspronkelijke woon- en handelskern af, of verwordt die tot een toeristische attractie waar de oorspronkelijke bewoners hun dagdagelijkse benodigdheden niet langer vinden. De stad kan die vicieuze cirkel mee doorbreken door een kernversterkend beleid te voeren. Winkels horen thuis in de bestaande centra. Grootschalige shoppingcentra in de periferie kunnen enkel voor assortimenten die de bestaande winkelkernen weinig tot geen concurrentie aandoen, zoals auto's, bouwmaterialen of een doe-het-zelf-aanbod."

Winkels 'clusteren'

Hiermee verwijst Joseph ongetwijfeld naar de site Nelissen, een nieuwe zone voor baanwinkels in ontwikkeling. "Dit is een project van de provincie Vlaams-Brabant", reageert schepen Mombaers. "De bedoeling van de provincie is om de grootwarenhuizen te 'clusteren'. Ook nieuwe grote handelszaken kunnen zich op de nieuwe site vestigen. Voorwaarde is wel dat dit niet gepaard gaat met een verarming van de handel in het centrum van de stad. De vrees voor leegloop is dus terecht, maar de stad zal er alles aan doen om in samenspraak met de handelaars een win-win te creëren. Vooraleer er een bouwvergunning bij de provincie ingediend kan worden, is er echter nog een lange weg te gaan. Maar waakzaamheid is nu dus geboden."