De Uilenboom koopt verkeerseducatief materiaal met subsidie Dr Mobi

Foto V. Dekeyzer

GO! basisschool De Uilenboom heeft verkeerseducatief materiaal voor de leerlingen aangekocht, met dank aan de provinciale subsidie van Dr. Mobi. Die werd toegekend omdat de school intensief werk maakt van veilig en milieuvriendelijk verkeer. Met een uitgebreid mobiliteitsproject, waarbij de school zich op drie vlakken moest bewijzen, namelijk op de uitwerking van de verkeers- en mobiliteitseducatie, het vergroten van het draagvlak voor het project en het maken van afspraken over veilige en milieuvriendelijke mobiliteit, sleepte de werkgroep verkeer van de school 4.727 euro in de wacht. Met dit bedrag werden fietsenrekken, een grote fietskoffer met fietsparcours, verkeerslichten, zebrapakken, steps, verkeerseducatieve voorleesboekjes voor de kleuters, verkeerspaaltjes en verteltegels aangekocht.


(VDT)