Brugfiguur voor het onderwijs

Omdat gelijke onderwijskansen voor elk kind belangrijk zijn, schakelen de stad Tienen en Riso Vlaams-Brabant een brugfiguur in voor het basisonderwijs. Deze brugfiguur is een vertrouwenspersoon tussen ouders, school, CLB's en welzijnsorganisaties.


"Onderzoek toont aan dat wanneer ouders nauwer betrokken worden bij de schoolwerking, de leer- en ontwikkelingskansen van kinderen verbeteren. De integratie van kinderen uit kansengroepen, in het bijzonder kinderen met een migratieachtergrond, wordt soms bemoeilijkt door het cultuurverschil. Ouders met een migratieachtergrond begrijpen niet altijd de communicatie vanuit de school of de westerse onderwijscultuur, waardoor deze kinderen kansen missen", stelt schepen van Integratie, Ine Tombeur (N-VA).


De stad Tienen heeft daarom een overeenkomst afgesloten met Riso Vlaams-Brabant om in de Tiense basisscholen te werken met een brugfiguur, gericht op anderstalige kinderen en hun ouders.


"Deze brugfiguur heeft zelf een migratieachtergrond en neemt initiatieven om de samenwerking tussen ouders en schoolteams te versterken", zegt Dirk Masquilier van RISO. "Zo biedt de brugfiguur ondersteuning tijdens oudercontacten en gesprekken met de school en het CLB. Om het leer- en opvoedingsproces te kaderen, worden er infomomenten georganiseerd. Hier zullen ook de onderwijscultuur en manier van communiceren verduidelijkt worden." (VDT)