Bomen op tumuli krijgen tweede leven

De stad is gestart met de rooiingswerken op de site van de drie tumuli. Eerst worden de populieren van het terrein verwijderd. Nadien wordt de beplanting op de Romeinse grafheuvels zelf aangepakt. Hierbij zal de stabiliteit van de grafheuvels verbeterd worden. "Het gekapte hout van de populieren wordt tot biobrandstof verwerkt", zegt schepen van Patrimonium, Katrien Partyka. "Van de acacia's op de grafheuvels worden speeltoestellen gemaakt. De site is tijdens de werken gesloten voor het publiek tot uiterlijk eind september."


Volgende week wordt een ontwerper aangesteld voor de opmaak van een landschapsbeheersplan. "Met dit plan kan de stad gedurende 27 jaar aanspraak maken op subsidies voor het onderhoud van het terrein", besluit schepen Partyka.


(VDT)