Begraafplaats aan Pollepenstraat wordt gesaneerd

Gisteren is gestart met saneringswerken op het kerkhof aan de Pollepelstraat in Tienen. Hierbij worden de graven verwijderd waarvan de concessie de afgelopen jaren niet verlengd werd. "Bij deze graven werden de voorbije jaren paaltjes geplaatst om de naasten op de hoogte te brengen", zegt schepen van Begraafplaatsen, Katrien Partyka (CD&V). "De graven waarop niet gereageerd werd, worden nu vrijgegeven." De firma AAG Nys uit Dessel zal een gedeelte van het Pollepelveld tijdelijk afschermen voor de bezoekers. De stoffelijke restanten worden in een gemeenschappelijk graf op de begraafplaats aan de Pollepelstraat geplaatst. "Naargelang de weersomstandigheden zullen de werken zo'n 14 dagen in beslag nemen. Door het saneren van de begraafplaats aan de Pollepelstraat, wordt plaats gemaakt voor nieuwe graven. De vrijgekomen ruimtes worden verfraaid en 'vergroend'. Verder wordt er werk gemaakt van toegankelijke hoofdpaden op het kerkhof. Begin 2015 wordt een ontwerper aangesteld voor het omvormen van de huidige begraafplaats tot 'parkbegraafplaats'."


De werken starten in het voorjaar van 2015 en verlopen gefaseerd, zodat de hinder voor de bezoekers beperkt blijft. De kosten van de saneringswerken bedragen 17.930 euro. (VDT)