Basisscholen vechten samen tegen pestgedrag

Leerlingen en leerkrachten van verschillende scholen tijdens de voorstelling van het pestactieplan.
Foto Bollen Leerlingen en leerkrachten van verschillende scholen tijdens de voorstelling van het pestactieplan.
Pesten, al dan niet via het internet, is een veel voorkomend probleem bij jongeren. Om hen te behoeden voor de risico's van sociale media en om leerkrachten te leren omgaan met pestgedrag, heeft de stad Tienen samen met de politie en de scholen een actieplan voor het basisonderwijs opgemaakt. Daarin krijgen de leerkrachten onder meer vorming van Gie Deboutte, expert op het vlak van pesten.

"De scholen hebben eerder deze maand ook al aandacht aan het onderwerp besteed met de filmvertoning van 'De Superheld' of een schoolvoorstelling rond pesten en De rest van dit schooljaar zullen er regelmatig vormingen rond pesten plaatsvinden voor leerkrachten, ouders, begeleiders van speelpleinwerking", zegt Tiens preventieambtenaar Martine Vancamp.


"Daarnaast is er KiVa, het eerste wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. KiVa stimuleert kinderen te weerstaan aan groepsdruk en voor zichzelf en anderen op te komen. Om pestincidenten zo snel mogelijk een halt toe te roepen, wordt een kleine groep leerkrachten getraind in het opvangen, bespreken en opvolgen van incidenten. KiVa-scholen maken er ook een punt van om ook ouders goed te informeren en als opvoedingspartners bij de schoolaanpak te betrekken. Vijf scholen uit Tienen en Hoegaarden zullen dit schooljaar als piloot fungeren voor dit project." (VDT)