Aanvragen subsidies ontwikkeligssamenwerking

Organisaties en initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking kunnen voor 2017 een toelage bekomen van de stad Tienen. Hiervoor trekt de stad een budget van 5.000 euro uit. Aanvragen kunnen tot en met zondag 15 oktober ingediend worden bij de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.tienen.be/oproep-toelagen-GROS. Het kan via e-mail gericht worden aan gros.tienen@gmail.com of opgestuurd worden naar GROS Tienen, secretariaat, Kumtichtraat 41 in Tienen. Tijdens zijn algemene vergadering op 2 november stelt de GROS Tienen vast welke van de tijdig ingediende en voldoende gemotiveerde aanvragen in aanmerking komen en voor betoelaging voorgedragen zullen worden aan de gemeenteraad. Het voorziene bedrag zal gelijk verdeeld worden over alle aanvragen die aanvaard werden door de gemeenteraad. (VDT)