"We hopen dat lawaai beperkt zal blijven"

GEEN OPEN SCHIETSTAND IN NIEUW TRAININGSCENTER REGIONALE POLITIE

Lucienne Courtois en Francis Collignon wonen naast de plek waar het trainingscenter komt.
Bollen Lucienne Courtois en Francis Collignon wonen naast de plek waar het trainingscenter komt.
De aanvraag voor de bouw van een trainingscenter voor de regionale politie op het voormalige militair domein wordt nog deze maand ingediend. Dat moet normaal tegen 2019 openen. Oorspronkelijk werd een stukje open schietstand opgenomen in de plannen, maar dat zou te veel geluidsoverlast voor de buurt betekenen.

De schietoefeningen vonden tot voor kort plaats in de gebouwen van Ecowerf in Leuven, maar het huurcontract daar loopt af. "De politiezones en burgemeesters hebben gekozen voor de site Goetsenhoven om hier een nieuwe schietstand te bouwen", klinkt het bij Interleuven, die als bouwheer en beheerder werd aangeduid. De kostprijs wordt momenteel geraamd op 4,3 miljoen, inclusief de aankoop van Defensie, de afbraakwerken en de nieuwbouw.


De schietstand zal altijd onder begeleiding te gebruiken zijn en dat enkel op weekdagen tussen 8 en 20 uur en alleen door de politie, dus niet door privé-personen. Er is een rotatiesysteem van twee à drie politieploegen, waardoor er maximum 24 personen tegelijk aanwezig zijn per dag. "In het nieuw trainingscentrum zullen alle aspecten van geweldbeheersing getraind worden. Naast een schietstand met vuurwapentraining, is er ook ruimte voor zelfverdedigings- en klemtechnieken, wapenstok- en pepperspraytrainingen", zegt projectverantwoordelijke Liesbet Feyaerts.


De stad legde enkele bijkomende voorwaarden aan het ontwerp op. Zo moet er bijvoorbeeld een extra groenbuffer komen en de bomen moeten behouden blijven.


"Vooraan komen er twee technische ruimtes om de afstand van de schietstand naar de naastliggende huizen te vergroten en een groendak functioneert als akoestische buffer. Ook de keuze van materialen is aangepast om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken."

Toekomstbeeld schietstand.
Bollen Toekomstbeeld schietstand.

Dubbel gevoel

"We hebben een dubbel gevoel bij dit verhaal", zeggen Tamara en Francis. Hun woning is op amper 50 meter het nieuwe gebouw gelegen. "Enerzijds zullen we met dit centrum meer sociale controle op het terrein krijgen en dat is wel goed, want daardoor zullen we ons veiliger voelen. Anderzijds vrezen we toch voor geluidsoverlast. Hopelijk horen we niet de hele tijd 'pang pang' als we in onze tuin zitten." Andere naaste buren, Francis Collignon en Lucienne Courtois, vragen zich af waarom het gebouw niet wat verder af van de woningen kon geplaatst worden.


Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) is wel enthousiast over de komst van de schietstand. "Het is belangrijk dat onze politiemensen kunnen beschikken over gepaste infrastructuur. Opleiding en samenwerking tussen de politiezones is in deze tijd erg belangrijk."