"Integratiebeleid moet nog verder uitgewerkt worden"

N-VA wil verder blijven werken aan het op gang gebrachte integratiebeleid in het Tiense.


"Door regelmatig en gestructureerd overleg met het middenveld werd een horizontaal integratiebeleid uitgewerkt", zegt schepen van Integratie Ine Tombeur (N-VA). "Een mooi voorbeeld hiervan zijn de infosessies voor anderstalige nieuwkomers, georganiseerd door de stad Tienen. Door de infosessie te organiseren tijdens de lessen Nederlands van de open school en CVO Volt, bereiken we vijf keer zoveel nieuwkomers. Jaarlijks worden de nieuwkomers die hun inburgeringsattest behalen, in de bloemetjes gezet, een feest waar verschillende partners zoals de VDAB en CVO Volt aanwezig zijn. Samen met de GROS werd bovendien een buddywerking opgezet, waarbij nieuwkomers door een 'buddygezin' ondersteund worden bij hun integratie in de stad. Sinds dit jaar hebben we ook een brugfiguur voor het lager onderwijs."


Uitdagingen zoals het creëren van extra oefenkansen Nederlands en nog meer bruggen bouwen naar werkgelegenheid, wil de schepen de komende jaren aangaan. (VDT)