"Al genoeg lawaai in ons dorp!"

BUURT VERZET ZICH OPNIEUW TEGEN VERGUNNINGSAANVRAGEN VLIEGCLUBS

ULM Goetsenhoven en Koninklijke Vliegclub De Wouw hebben samen een vergunningsaanvraag ingediend voor het uitbaten van een ULM-activiteit en een vliegclub aan de militaire site aan de Hannuitsesteenweg in Goetsenhoven. Het openbaar onderzoek loopt, maar buurtbewoners hebben hun antwoord al klaar: "Wij tekenen sowieso met de hele buurt protest aan", zegt Roland Deboes. "Er is al genoeg lawaai in ons dorp!"

"Goetsenhoven krijgt met de autostrade, het aanpalende motorcrossterrein, de spoor-en HST-lijn en de huidige vliegactiviteiten al meer dan voldoende lawaai te verwerken", zegt Roland Deboes in naam van de 61 bezwaarindieners bij de vorige aanvraag van ULM Goetsenhoven. "De aanvraag spreekt over maar liefst veertig toestellen, wat dus veelvuldig landen en opstijgen met zich zal meebrengen. Het overvliegen verstoort de rust tijdens de weekdagen en vooral 's weekends, wanneer bijvoorbeeld in de zomer van 5 uur 's ochtends tot 22.30 uur 's avonds mag gevlogen worden."

Deboes en de andere actievoerders vragen zich af waarom ULM Goetsenhoven zich precies op deze locatie wil vestigen. "Op vijftien kilometer van Tienen, in Cras-Avernas, ligt een dergelijk vliegveld voor ULM toestellen. Dat bestaat al jaren. Dan lijkt ons een bijkomende uitbating in een erg druk bewoond gebied, het centrum van Tienen ligt namelijk op nauwelijks drie kilometer, totaal onaanvaardbaar."

"Kom af en lúister eerst"

Wim Melle van ULM Goetsenhoven is verbaasd over de polemiek. "Naar aanleiding van onze eerste milieuvergunningsaanvraag hebben we de buren uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen en naar ons te luisteren. Exact één persoon heeft dat gedaan. Hoe kan je oordelen over iets waarover je niets weet? Onze club zal er alles aan doen om overlast voor de omgeving te beperken. Maar nogmaals, ik wil alle ongeruste buren hier hartelijk verwelkomen en hen de nodige uitleg geven. Mijn nummer is 0496/37.64.66."

Gezamenlijke aanvraag

ULM Goetsenhoven trok de eerste aanvraag voor een milieuvergunning in om een gemeenschappelijke aanvraag samen met vliegclub De Wouw, die geen vergunning had, in te dienen. De openbare onderzoeken van beide aanvragen zijn ingesteld van 20 oktober tot en met 18 november. De dossiers liggen gedurende deze periode ter inzage van het publiek in het stadhuis bij de dienst leefmilieu. "Ik verwacht dat er meer bezwaarschriften zullen zijn als bij de eerste aanvraag, want toen waren er een aantal te laat ingediend", reageert schepen Tom Roovers (Groen). "Wij zullen dan als college in eer en geweten een beslissing nemen, rekening houdend met de inhoud van de bezwaren."

Buurtbewoner Roland Deboes aan het vliegveld van Goetsenhoven.
Bollen Buurtbewoner Roland Deboes aan het vliegveld van Goetsenhoven.


Video