Stad vraagt landbouwers schade door hitte te melden

De aanhoudende droogte laat ook in Tielt haar sporen na bij allerhande land- en tuinbouwbedrijven. De stad roept daarom op om eventuele geleden schade zo snel mogelijk te laten vaststellen. Die vaststellingen gebeuren telkens ter plaatse door de gemeentelijke schattingscommissie en zijn van belang om mogelijke beroepsverliezen te bepalen, uitstel van betaling te verkrijgen of aanspraak te kunnen maken op tegemoetkomingen of steunmaatregelen van de overheid. Bij de aanvraag voeg je best foto's omtrent de aard van de schade. Op vandaag zijn er al ruim zeventig schadedossiers binnen uit het Tieltse. Voor meer informatie over het indienen van een schadedossier, surf naar www.tielt.be/product/220/schade-aan-teelten-en-schadecommissie. (VDI)