Carlos stelt oorlogsverhaal Tieltse militairen te boek

Carlos Heytens aan het Bevrijdingsmonument.
Foto Joke Carlos Heytens aan het Bevrijdingsmonument.

Wapenstilstand was zaterdag het sein voor de stad Tielt om stil te staan bij beide wereldoorlogen. Op het Generaal Maczekplein werd het Bevrijdingsmonument officieel ingehuldigd in het bijzijn van de Poolse ambassadeur Arthur Orzechowski. Aansluitend stelde heemkundige kring De Roede van Tielt een nieuw boek voor. Auteur Carlos Heytens pende 'Tieltse soldaten in de Eerste Wereldoorlog' bijeen. Heytens startte zijn opzoekingswerk jaren geleden uit nieuwsgierigheid naar het oorlogsverhaal van zijn Tieltse grootvaders. Gepassioneerd door zijn bevindingen breidde hij zijn opzoekingsdomein uit tot alle Tieltse militairen en ontrafelde hij het militaire traject van de 54 gesneuvelden en de 410 oud-strijders. Op de bijhorende dvd komen nog andere soldaten met Tieltse banden aan bod en de Duitse lijst van 1.178 namen van Tieltse 'weerbare' mannen, potentiële werkkrachten in dienst van de bezetter. (CDR)