Tamara Vande Reyde legt eed af als gemeenteraadslid

Tamara Puttevils - Vande Reyde (37) legde donderdag de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor CD&V. Ze volgt Bert Timmermans op, die zijn mandaat na een half jaar neerlegt wegens onverenigbaarheid met zijn job. Vande Reyde woont in Tielt en is bediende van beroep. Ze staat op de tweede plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. (VDWT)