Concrete opties om handel aan te trekken

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN TIELT-WINGE

Achter de stelplaats van De Lijn waren plannen om het bedrijventerrein te laten komen.
Bollen Achter de stelplaats van De Lijn waren plannen om het bedrijventerrein te laten komen.
Als kleine gemeente wil Tielt-Winge naast Leuven en Aarschot economisch ook wat gewicht in de schaal leggen. Pogingen om een eigen bedrijventerrein op te richten, onder andere in de Kraasbeek, liepen uit op plaatselijk protest. Pikt het komende bestuur de ambitie weer op en welke inspanningen moet de landelijke gemeente doen om zich aantrekkelijk te maken voor ondernemingen? Komt er eindelijk een bedrijventerrein en zo ja, waar?

Rudi Beeken (burgemeester, Open Vld): "In het huidig bestuursakkoord staat dat we een bedrijventerrein uitrollen als er behoefte aan is. We hadden een structuurplan klaarliggen, maar dat moet intussen alweer vernieuwd worden. De provincie heeft echter het economisch luik uit het plan geschrapt. Uit een studie van Interleuven is gebleken dat de behoefte aan een bedrijventerrein in onze gemeente erg klein is. Met de komst van een vernieuwde vervoersas richting Leuven zouden de kansen weer stijgen. Ik wil er gerust werk van maken, maar dan enkel als er voldoende kandidaten zijn om dat terrein te bezetten. We hebben geprobeerd om zelf aanbod voor ondernemingen te creëren, maar dat stuitte op protest van bewoners en de overheid. Tielt-Winge heeft een groeiende bevolking van pendelarbeiders en kleine ondernemers die bij ons geen mogelijkheid vinden om uit te breiden en daarom uit de gemeente wegtrekken. Dit is een spijtige vaststelling. De kansen op een ambachtelijke zone waren eigenlijk al verkeken door de aanwezigheid van het Gouden Kruispunt."


Gert Van denstorme (raadslid CD&V): "Wat ons betreft komt er geen bedrijvenpark. Onze vorige bestuursploeg van CD&V uit 2006 had deze ambitie nochtans opgeworpen. De zone achter de stelplaats van De Lijn was lange tijd de uitverkoren plaats. De plannen zijn gestrand op verzet van omwonenden. In onze recente vragenronde hebben we nog eens gepolst bij bewoners. We hebben geen nieuw draagvlak gevonden voor dit project. Deze gemeente heeft op dit moment andere prioriteiten om aan te werken. Het gaat om mobiliteit en verkeersveiligheid, die door de aanwezigheid van een bedrijventerrein nog bemoeilijkt zouden worden." (VDWT)