Burgemeester riskeert celstraf

RUDI BEEKEN ZIET LIEVER SERVICEFLATS KOMEN IN PASTORIE IN PLAATS VAN RENOVATIE

Burgemeester Rudi Beeken voor de pastorie.
Bollen Burgemeester Rudi Beeken voor de pastorie.
Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) dreigt in de gevangenis te belanden als hij niet snel werk maakt van een restauratie van de oude pastorie in de Sint-Annastraat. Tijdens een inspectie door Onroerend Erfgoed van het beschermde monument vorige week, werd een proces-verbaal opgemaakt omdat de wet overtreden wordt. Daar staat tegenover dat hij ook een straf riskeert als hij wél actie onderneemt.

"Pure kafka", zucht burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). "We overtreden de wet als we niet snel werk maken van een restauratie. Aan de andere kant wachten we al zes jaar op een handtekening van de Vlaamse regering om een toelage voor de werken te bekomen."

TIELT-WINGE-GMA-pastorie en Rudi Beeken
Bollen TIELT-WINGE-GMA-pastorie en Rudi Beeken

Geen nuloperatie

De restauratie kost in totaal 1,4 miljoen euro. "In juli 2013 meldde Onroerend Erfgoed dat het dossier in aanmerking kwam voor een toelage van 900.000 euro", voegt hij eraan toe. "Minister-president Geert Bourgeois heeft op dit moment nog altijd zijn handtekening niet gezet onder het dossier. Ook voor het gemeentebestuur is het, met de inbreng van 500.000 euro, geen nuloperatie. En dat om één man, die ondertussen al niet meer in de gemeente woont, te huisvesten." Priester Paul D'Havé koos er namelijk een tijdje geleden voor het pand te verlaten. "Bij politiek Tielt-Winge wordt er momenteel zoveel commotie gemaakt rond het nieuwe dienstencentrum van vier miljoen euro", aldus Beeken." Als ik zie hoeveel mensen daarmee kunnen geholpen worden, dan weet ik het wel. De pastorie zou bovendien omgevormd kunnen worden tot een x-aantal serviceflats."

Misschien naar cel

Ook als de gemeente beslist om de restauratie zelf te bekostigen, dan nog riskeert Beeken een gevangenisstraf. "Onroerend Erfgoed heeft immers de plaatsing van de pastorietrap in zijn oorspronkelijke staat afgekeurd", legt hij uit. De Vlaamse regering zag hier geen graten in. "Wat ik ook doe, ik riskeer altijd een gevangenisstraf. Dan doe ik natuurlijk wat het makkelijkst is: niets!"


Die gevangenisstraf kan oplopen tot vijf jaar. Hoe het nu verder moet? "Als het zo blijft verder gaan, zal er een monument verloren gaan in Tielt", gaat hij verder. Mogelijk stort de pastorie uiteindelijk zelfs in.


"En beland ik in de gevangenis", pikt hij in.

Fel verwaarloosd

De pastorie dateert uit 1765 en is nog opgetrokken in de oorspronkelijke bouwstijl. De gemeenteraad startte in 2006 al een procedure om het gebouw te restaureren. Op 25 februari van dit jaar verklaarde de burgemeester de woning onbewoonbaar. Daarop reageerde Onroerend Erfgoed door een inspecteur langs te sturen. De Vlaamse overheid nam het gebouw eerder al op in de lijst van verkrotte woningen.


Onder meer de dakbedekking is slecht, er is waterinsijpeling en er staat schimmel op de muren. Bovendien staat ook de kelder steeds vol water en de oversteken van het dak komen los.


Wordt ongetwijfeld vervolgd.