Plannen heraanleg Berg van Termunt klaar

Een toekomstbeeld van het sport- en jeugdcomplex.
Foto RV Een toekomstbeeld van het sport- en jeugdcomplex.
De plannen voor de heraanleg van het sport- en jeugdcomplex op de Berg van Termunt in Tervuren zijn klaar. Voetbalclub KV Tervuren-Duisburg en jeugdhuis Tram 44 krijgen er onderdak, maar in de kantine kunnen ook privéfeestjes georganiseerd worden.

Dat de afgeleefde voetbalinfrastructuur op de Berg van Termunt plaats zou ruimen voor een modern complex was vorig jaar al bekend, maar nu zijn de plannen van de heraanleg klaar. Voetbalclub KV Tervuren-Duisburg en jeugdclub Tram 44, die beide onderdak op de nieuwe site zullen krijgen, werden nauw betrokken bij het ontwerp. De gebouwen worden laag gehouden en strekken zich over de lengte van het voetbalveld uit. Er werd gekozen voor circulair bouwen, waarbij alle onderdelen worden ontworpen om later te hergebruiken of hoogwaardig te recycleren. De nieuwe kantine kan gebruikt worden voor feestjes en evenementen.Nog voor oktober zal het gemeentebestuur een bouwaanvraag indienen. Haalt men die deadline niet, dan wordt het zeer moeilijk om nog een vergunning te krijgen. De realisatie zelf is pas voorzien in een volgende legislatuur en past in een bredere visie op sportinfrastructuur. Daarbij worden ook een nieuw hockeyveld en een synthetisch voetbalveld in Moorsel ingepland.


(RDK)