Kinderdagverblijf De Tovereik biedt vanaf 1 december plaats aan 42 kindjes

In de nieuwe vleugel van woonzorgcentrum Zoniën langs de Jezus-Eiklaan in Tervuren opent op 1 december het nieuwe kinderdagverblijf De Tovereik. Deze crèche zal aan 42 kindjes plaatsbieden.

Met Partena Kinderopvang vond het OCMW van Tervuren ondertussen ook een uitbater voor de nieuwe crèche.


Aanvankelijk zullen er 'slechts' 24 kindjes tussen 0 en 3 jaar oud opgevangen worden, maar op termijn zal er in het nieuwe kinderdagverblijf De Tovereik plaats zijn voor 42 baby's en peuters.


De crèche komt op de gelijkvloerse verdieping van woonzorgcentrum Zoniën. Tovereik start als zelfstandig opvanginitiatief met een vaste dagprijs van 28 euro. Op termijn wordt gestreefd naar subsidies die toelaten om een dagprijs te vragen die afhankelijk is van het inkomen van de ouders.

Forse uitbreiding

Met het nieuwe kinderdagverblijf wordt het aantal kinderopvangplaatsen in Tervuren meteen fors uitgebreid. De gemeente hoopt dan ook dat de zoektocht van jonge gezinnen naar opvang voor hun kinderen een pak gemakkelijker zal worden.


Om te vermijden dat de eigen inwoners uit de boot vallen, werd gekozen om met voorrangsgroepen te werken. Zo krijgen inwoners van Tervuren voorrang, net als cliënten van het OCMW en personeelsleden van de gemeentelijke instellingen.