Biogassoap krijgt nog wat afleveringen

RAAD VAN STATE STUURT DOSSIER TERUG NAAR MINISTER

Landbouwer Rudy Bayens geeft het dossier van zijn biogasinstallatie nog niet op.
Foto Mozkito Landbouwer Rudy Bayens geeft het dossier van zijn biogasinstallatie nog niet op.
Vlaams milieuminister Joke Schauvliege moet het dossier van de omstreden gasinstallatie in de Pangaardenstraat opnieuw beoordelen, nadat de Raad van State haar vorige besluit vernietigde. De soap rond de installatie sleept intussen al meer dan tien jaar aan en het einde lijkt nog niet in zicht.

Veehouder Rudy Bayens kreeg in 2009 - drie jaar na het indienen van zijn dossier - een eerste milieuvergunning voor de bouw van een biogasinstallatie op zijn domein in de Pangaardenstraat. Het project, waarbij methaangas omgezet wordt in elektriciteit, zou tien procent van de woningen in Ternat voorzien van groene stroom. In 2012 waren alle procedures afgewerkt en werd er gestart met de bouw van de installatie. Maar de buurtbewoners verenigden zich in het actiecomité Terlinden en vormden een front tegen de plannen. Zij vreesden geluids- en geuroverlast, én ontploffingsgevaar.

Beheerder failliet

Toen de installatie in 2012 bijna afgewerkt was, werden de bouwwerken stopgezet omdat het hof van beroep een fout gevonden had in de bouwvergunning. Die fout werd rechtgezet en de installatie werd uiteindelijk toch in gebruik genomen. Maar daarmee was de kous nog niet af. In de zomer van vorig jaar werd de biogasinstallatie stilgelegd omdat er acht inbreuken op de milieuwetgeving gevonden werden. Bovendien werd ook het bedrijf Clean Energy, dat de installatie beheert, failliet verklaard. En het actiecomité stapte met een stapel klachten naar de Raad van State, waar het gelijk kreeg inzake enkele belangrijke twistpunten. Zo oordeelt de Raad van State dat er geen duidelijkheid is over de herkomst van de mest die in de biogasinstallatie verwerkt wordt. "Maar dat zijn eigenlijk drogredenen", zegt Rudy Bayens. "De mest moet - zoals afgesproken - opgehaald worden binnen een beperkte straal rond mijn bedrijf. Maar dat probleem wordt enorm opgeklopt. Alle middelen zijn blijkbaar goed om de biogasinstallatie kapot te krijgen."

Maanden vertraging

Bayens wacht nu met spanning het oordeel van de minister af. "We zullen ons dossier opnieuw moeten verdedigen en motiveren", zegt hij. "En dat zal opnieuw heel wat tijd vergen. Zo lopen we weer maanden vertraging op. De biogasinstallatie heeft mij anderhalf miljoen euro gekost. Als die uiteindelijk niet in gebruik genomen wordt, zal ik de apparatuur in aparte stukken verkopen zodat ik toch een deel van mijn geïnvesteerde geld kan recupereren."


Het actiecomité laat intussen weten dat het de situatie op de voet volgt. "Wij werden anderhalf jaar gegijzeld door zware stank en milieuoverlast", zegt Marc De Coster. "Meer dan vijfhonderd klachten werden er intussen ingediend. Het is onaanvaardbaar dat de levenskwaliteit van een hele buurt kapotgemaakt wordt voor wat subsidies. Wij blijven actievoeren tot de biogasinstallatie ontmanteld en afgevoerd wordt."