Aangepast project voor site Sun Chemical

Het college van burgemeester en schepenen van Ternat is zopas gestart met de voorbereiding van de organisatie van een openbaar onderzoek voor een nieuw ingediend project voor de site Sun Chemical aan de Donkerstraat.

Er zal ook een informatievergadering gehouden worden voor de buurtbewoners, in aanwezigheid van de projectontwikkelaar. Meer details over de nieuwe plannen zijn nog niet bekend. Eerder werd een ander, grootschalig project voor de site Sun Chemical - een kantoortoren - door het Ternatse gemeentebestuur afgevoerd na protest van de buurtbewoners.

Advocatenkantoor

Overigens besliste het college van burgemeester en schepenen om een advocatenkantoor aan te stellen om de gemeentelijke belangen te verdedigen in dossiers van ruimtelijke ordening in de industriezones. (VDCL/WDS)