Leerlingen in de bres voor Amnesty

Foto Eeckhout

De leerlingen van 2KVVV van het Lyceum Aan de Stroom in Temse hebben geld ingezameld voor Amnesty International. Tijdens de lessen maatschappelijke vorming (MaVo) leerden ze over mensen- en kinderrechten. Daarbij kregen ze filmpjes te zien over kindsoldaten en kinderen die op jonge leeftijd al moeten werken. De leerlingen schoten meteen in actie om een project rond kinderarbeid te ondersteunen. Samen met de leerkracht voeding maakten ze cupcakes, die ze op school verkochten. Daarnaast verkochten ze in groepjes zelfgemaakte lekkernijen op straat. Dat bracht een mooi bedrag op van 250 euro.


(FEL)