Buurthuis Den Boodt heeft nieuwe locatie

Het buurthuis Den Boodt in Temse is verhuisd naar de Scheldestraat 64. Den Boodt is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar iedereen terecht kan, ook met kinderen, en waar op regelmatige basis activiteiten als knutselworkshops en kookavonden worden georganiseerd. Den Boodt ontstond zes jaar geleden als welzijnscafé in een leegstaande OCMW-woning. Bedoeling was om mensen in kansarmoede te bereiken en via ontmoeting een sociaal netwerk en steun aan te bieden. Via die laagdrempelige aanpak is het ook makkelijker om mensen door te verwijzen naar de juiste instanties. Den Boodt groeide uit tot een echt buurthuis waar ook mensen uit de Temsese deelgemeenten over de vloer komen. Na zes jaar is Den Boodt nu verhuisd van de Boodtstraat naar de Scheldestraat 64. Het is open op maandag van 13.30 tot 16.30 uur, woensdag van 10 tot 16 uur en vrijdag van 10 tot 13 uur. (JVS)