Reddingsplan voor zaal Het Gildenhuis

GEMEENTEBESTUUR STAAT OP ZUCHT VAN AKKOORD OVERNAME

Ludwine Rutsaert van Gezinsbond en Johan Janssens van Okra in de grote zaal van Het Gildenhuis.
Kristof Pieters Ludwine Rutsaert van Gezinsbond en Johan Janssens van Okra in de grote zaal van Het Gildenhuis.
Het gemeentebestuur wil nog deze maand een akkoord sluiten met de vzw Parochiale Werken over de overname van de parochiezaal Het Gildenhuis in de Dorpsstraat. Er heerst momenteel heel wat ongerustheid bij de Stekense verenigingen die gebruik maken van de infrastructuur.

Het Gildenhuis is al decennialang de vaste stek voor verschillende verenigingen zoals KVLV, Okra, Landelijke Gilde en Gezinsbond maar wordt ook regelmatig gebruikt voor grotere evenementen. Zo organiseert KLJ er elk jaar zijn bekende Bananenfuif.


Bij de verenigingen was er grote ongerustheid ontstaan na geruchten over de verkoop van Het Gildenhuis. De vzw Parochiale Werken wil zich, net als in andere gemeenten, meer gaan bezighouden met haar kerntaken en het beheer van de zaal vraagt nu teveel energie, organisatie en tijd. De bedoeling is de zaal af te stoten. De voorkant van het complex zou gesloopt worden; daar komen nieuwe appartementen met opnieuw een kantoor voor CM en ACV .

De voorbouw zou op termijn gesloopt worden en plaats maken voor nieuwe appartementen.
Kristof Pieters De voorbouw zou op termijn gesloopt worden en plaats maken voor nieuwe appartementen.

Onderhandelingen

Het gemeentebestuur van Stekene laat weten dat het op een zucht van een akkoord staat om de zaal over te nemen. "Het gaat enkel nog om enkele punten en komma's, maar volgende gemeenteraad willen we een overeenkomst kunnen voorleggen", zegt burgemeester Stany De Rechter (GeBe). "De vraag is ons afgelopen zomer al gesteld en de onderhandelingen zijn vlot verlopen. Het zal een erfpachtovereenkomst worden waarbij we de zaal bij andere ontmoetingsinfrastructuur in ons patrimonium zullen voegen."


Volgens schepen van Cultuur Gunter Van Campenhout zal de continuïteit niet in het gedrang komen. "De boekingen die bij de vzw werden gemaakt, worden door ons overgenomen. We moeten de precieze modaliteiten nog wel vastleggen, maar naar analogie met andere zalen zal het goedkoper zijn voor verenigingen en iets duurder voor individuen die de zaal willen huren. In te toekomst zal men de zaal ook online kunnen reserveren."

Ongerustheid

De verenigingen halen opgelucht adem. "We hebben hier een vijftigtal activiteiten per jaar en zijn hiermee de belangrijkste gebruiker", zegt Johan Janssens, bestuurslid van Okra. "Het wegvallen van Het Gildenhuis zou een serieus probleem hebben overgeleverd."


Ook de Gezinsbond is tevreden dat er een overname komt. "Er is immers geen enkele vergelijkbare zaal in de gemeente", zegt voorzitter Ludwine Rutsaert. "Voor het verenigingsleven is deze zaal dus enorm belangrijk. Officieel is er nog niks gecommuniceerd over een mogelijke overname maar het zou wel enorm goed nieuws zijn en veel ongerustheid wegnemen."