Provincie schenkt kunstwerk Glasvlag

Als gevolg van de overheveling van de provinciale culturele bevoegdheden naar de Vlaamse overheid heeft het provinciebestuur Oost-Vlaanderen afscheid genomen van de actie 'Thuis voor een beeld'. Iedere Oost-Vlaamse gemeente ontvangt een gepersonaliseerd kunstwerk van de internationaal gerenommeerde kunstenaar Honoré d' O. Enige voorwaarde is dat het op een publiek toegankelijke plaats in een openbare ruimte wordt geplaatst en dat burgers participeren in de keuze van de locatie. Hiervoor werd advies gevraagd aan de cultuurraad. Er is beslist om het kunstwerk 'Glasvlag' van kunstenaar Honoré d'O een plaats te geven in het ontmoetingscentrum Amelberga. (PKM)