"Ontstaan was politieke thriller"

GEMEENTEBELANGEN BLIKT TERUG OP VIJFTIG JAAR POLITIEK

Een deel van de huidige ploeg van Gemeentebelangen, met het speciaal gebrouwen bier.
Kristof Pieters Een deel van de huidige ploeg van Gemeentebelangen, met het speciaal gebrouwen bier.
Het Stekense Gemeentebelangen, een van de oudste kartelpartijen van het land, bestaat vijftig jaar. In die halve eeuw zijn woelige waters doorzwommen. "De ontstaansgeschiedenis alleen al leest als een politieke thriller."

In 1964 kende Stekene zijn eigen 'Stomme van Portici', een theaterstuk dat een revolutie ontketende. In tegenstelling tot in Brussel speelde het zich wel op straat af. Bij de CVP stond een jongeman te trappelen om de politieke arena binnen te stormen. Herman Rollier meldde zich als 'nieuwe burgemeester' en dat viel niet goed bij zijn uittredende partijgenoot Eugene Roggeman.

Kristof Pieters

Paniek

De paniek was compleet toen op de straatstenen de woorden 'Abdon terug' verschenen. Abdon Heyse - oud-oorlogsburgemeester - was van dit complot om hem weer in de gemeentepolitiek te betrekken niet op de hoogte, maar stak toch de hand uit naar Roggeman. "We sleepten zes van de elf zetels in de wacht en behaalden meteen de absolute meerderheid", vertelt secretaris Jan De Bruyne. "Roggeman werd voorgedragen als burgemeester, maar de benoemingsprocedure sleepte aan en hij overleed voor hij de eed kon afleggen. Abdon Heyse nam zijn plaats in, maar dat had voeten in de aarde want hij was pas de tweede oorlogsburgemeester die democratisch werd herverkozen. Gemeentebelangen was geboren."


In die eerste legislatuur stonden CVP en GeBe met getrokken messen tegenover elkaar. In de daaropvolgende verkiezing was het weer een ex-CVP politicus, Paul Koppen, die de weegschaal deed doorslaan ten voordele van GeBe. In 1976 volgde een oppositiekuur, maar in 1982 kwam de partij weer aan de macht met huidig spoorbaas Jo Cornu als schepen.


En dan is er nog het voorakkoord dat GeBe met CVP afsloot voor de verkiezingen van 1988. "We hadden een ondertekende overeenkomst om samen verder te besturen, maar na de verkiezing koos CVP plots voor de socialisten. We hebben toen een afdruk van dit akkoord in alle brievenbussen van de gemeente gestoken."


In 1994 kon de toenmalige coalitie haar meerderheid nipt behouden, maar de poppen gingen aan het dansen toen er na een jaar een SP-schepen vervangen moest worden. "We hebben toen pro forma Frans Windhey voorgedragen als kandidaat van de oppositie en tot ieders verrassing kwam hij als winnaar uit de bus. Er hadden twee leden van CVP voor hem gestemd. Er moest een jaar later een nieuw bestuursakkoord worden ondertekend met een alternatieve meerderheid."

Huidig spoorbaas Jo Cornu was nog schepen voor GeBe.
Kristof Pieters Huidig spoorbaas Jo Cornu was nog schepen voor GeBe.

Verrassing

In 2000 verbreedde Gemeentebelangen haar basis. Tot die tijd maakte vooral Volksunie de wacht uit met een groot aantal onafhankelijken, maar toen sloot ook Vld zich aan. Dat leverde winst op, waardoor Gebe quasi even groot werd als CVP. In die legislatuur werd de burgemeesterssjerp maar liefst drie keer gewisseld. De laatste twee jaar waren voor Stany De Rechter. Hij mocht de sjerp na de verkiezingsoverwinning in 2006 voor zes jaar omgorden en in 2012 behaalde GeBe voor het eerst in 50 jaar weer een absolute meerderheid. "De cirkel is dus rond."


De succesformule is volgens hem de samenhang in de groep. "Er is een enorm groepsgevoel en onderlinge vriendschap. Het is amper nog geweten wie een achtergrond heeft bij een politieke partij of onafhankelijk is. Vanuit Brussel is er ook nooit enige druk gekomen om dat veranderen."


Tijdens het feestweekend kan iedereen een tentoonstelling bezoeken over de partij in feestzaal Kastelenhof. Vandaag zijn de deuren open van 10 tot 17 uur, morgen van 14 tot 17 uur. In het GeBe-café kan je genieten van het speciaal gebrouwen 'Mesken', een knipoog naar de bijnaam van de Stekenaars. "Alle deelgemeenten behalve Stekene hadden een eigen bier. We hebben er bewust onze naam niet op gezet zodat het nadien blijvend gebrouwen kan worden", zegt Stany De Rechter.

Het beruchte voorakkoord tussen CVP en GeBe uit '88.
Kristof Pieters Het beruchte voorakkoord tussen CVP en GeBe uit '88.